Nowa wersja PC-Market 7.5.124.200

Informujemy, że dostępna jest najnowsza wersja programu PC-Market oraz programów typu POS .
Kluczowe zmiany w programie to:

 • - Obsługa faktur do paragonów z NIP:
 • - nowe podtypy faktur do paragonów umożliwiające wystawienie dokumentów ze względu na to, czy zapisany był NIP na paragonie – dostosowanie zmian w PC-POS, kasach fiskalnych, a także module DrukFisk,
 • - możliwość wystawienia faktury VAT do paragonów bez NIP z 2019 roku do dnia 15.01.2020,
 • - możliwość przypisania NIPu do paragonów z kas ECR, które nie mają możliwości wysłania go do programu;
 • - Rozbudowa w Mechanizmie Podzielonej Płatności:
 • - wybór rachunku bankowego na dokumentach,
 • - możliwość wprowadzania kilku kont na karcie kontrahenta,
 • - możliwość automatycznej weryfikacji danych kontrahenta w wykazie podatników VAT;

Powyższe zmiany pozwoliły dostosować program do obowiązujących przepisów. W ramach tychże zmian zrealizowano szereg zadań usprawniających działanie programu PC-Market. Te zmiany to m. in.:

 • - kontrola obowiązkowej płatności przelewem tylko na rachunek zweryfikowany w "białej liście" za FV dla firm, kiedy wartości transakcji przekracza 15000 zł,
 • - kod CN w karcie towaru dla nowej nomenklatury scalonej dla stawek VAT na towarach,
 • - zmiana w usłudze weryfikacji czynnego podatnika VAT - dostosowanie do "białej listy" i importu rachunków bankowych oraz obsługa znacznika w kontrahencie "auto aktualizacji",
 • - nowy mechanizm importu wykazu listy banków dla rachunków bankowych kontrahentów,
 • - grupowa zmiana znaczników Czynny podatnik VAT, UE, nonUE dla kontrahentów,
 • - doliczanie kosztów dodatkowych z karty towaru w mechanizmie propozycji ustalania nowej ceny detalicznej na PZ/MP,
 • - nowa akcja importu paragonu na fakturę/zwrot dla DrukFisk/PC-POS (Ctrl+D) pomijająca wybór urządzenia,
 • - możliwość oznaczenia na parametr konfiguracji dowolnej FV VAT (dostawcy/odbiorcy) jako "mechanizm podzielonej płatności",
 • - zbiorcza FV do paragonów - możliwość umieszczenia na wydruku dat paragonów powiązanych,
 • - zmiany w IBE pod MPP, usunięcie nieużywanych interfejsów IBE,
 • - dodanie nowej akcji Ctrl+F12 "weryfikacji czynnego podatnika VAT" na dokumencie,
 • - dostosowanie programu do nowej struktury JPK FA;


Wiadomość z dnia: 14-01-2020

Dane kontaktowe

PROMOKAS

 • ul. Jakuba Bojki 2
 • 30-611 Kraków
 • NIP 9442081922
 • REGON 121178891

Formularz kontaktowy

promokas mapa