Ustawa ONLINE przegłosowana

Sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach. Ustawa jest niezbędna do wprowadzenia kas online.
Ustawa wejdzie w życie 1 maja 2019 r. Dla pierwszych branż kasy online zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.
Jednocześnie zmieniono datę wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią papierową - nowy termin to 31 sierpnia 2019 r. Data wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią elektroniczną to 31 grudnia 2022 r.

Wiadomość z dnia: 20-03-2019

Dane kontaktowe

PROMOKAS

  • ul. Jakuba Bojki 2
  • 30-611 Kraków
  • NIP 9442081922
  • REGON 121178891

Formularz kontaktowy

promokas mapa