Często zadawane pytania

1. Co jaki okres czasu należy dokonać ustawowego obowiązkowego przeglądu technicznego ?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 obowiązkowego ustawowego przeglądu technicznego 
dokonuje się nie rzadziej niż co 24 miesiące.

Rozporządzenie nie wyklucza również możliwości wykonywania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy 
na podstawie których firma Promokas przedłuża gwarancję na moduł fiskalny kasy rejestrującej maksymalnie do 5 lat.
 
Aktualnie przedłużenie gwarancji na moduł fiskalny kasy rejestrującej wydajemy na sprzęty następujących producentów: 
Emar, Elzab, Elcom, Datecs, Innova, Posnet, Farex, Novitus, Sharp, Incotex.
Cennik:
Przegląd co 12 miesięcy (gwarancyjny) - 100 zł netto (Dojazd do Klienta w Krakowie i bliskich okolicach wliczony w cenę, w innym przypadku ustalany indywidualnie)
Przegląd co 24 miesiące (ustawowy) - 200 zł netto (Dojazd do Klienta w Krakowie i bliskich okolicach wliczony w cenę, w innym przypadku ustalany indywidualnie)
 
2. Jak długo można pracować na danej kasie licząc od dnia zakupu i fiskalizacji?
Każde urządzenie fiskalne posiada wbudowaną pamięć fiskalna przewidzianą mniej więcej
na 1830 raportów dobowych. Zakładając, iż raporty dobowe będą wykonywane codziennie
żywotność kasy szacuje się wówczas na około 5 lat.


3. Czy po zapełnieniu pamięci fiskalnej muszę zakupić nowe urządzenie czy mogę
nadal pracować na dotychczasowym urządzeniu?

Po zapełnieniu pamięci fiskalnej możesz zakupić nowe urządzenie bądź wymienić pamięć fiskalną
w dotychczasowym urządzeniu i nadal pracować
(bez względu na to kiedy dokonałeś zakupu kasy).


4. Jeżeli zmieniam formę prawną spółki ( a co za tym idzie NIP) czy mogę nadal pracować
na dotychczasowym urządzeniu po wymianie modułu fiskalnego?

To zależy czy posiadasz urządzenie z nową czy starą homologacją.
Urządzenie zakupione przed 1.07.2001 to urządzenia ze starą homologacją i w tym
przypadku nie możesz wymienić modułu fiskalnego i nadal pracować na tej samej kasie.
Musisz zakupić nowe urządzenie. Natomiast gdy posiadasz urządzenie zakupione
po 1.07.2001 czyli z nowa homologacją to możesz wymienić moduł fiskalny i ponownie
wprowadzić tą kasę bądź też zakupić nowe urządzenie.


5. Czy posiadanie kasy rezerwowej jest obowiązkiem?
O zakupie kasy rezerwowej decydujesz Sam, ale pamiętaj, że w przypadku awarii kasy
i braku kasy rezerwowej nie można prowadzić sprzedaży towarów.
Czas naprawy kasy głównej może nawet w skrajnym przypadku wynieść 14 dni.
Zamknięcie punktu sprzedaży na taki okres czasu to straty, które niejednokrotnie
przewyższają koszt zakupu kasy rezerwowej.


6. Czy w przypadku gdy mam zainstalowane kasy rejestrujące (ufiskalnione) w kilku,
czy kilkunastu punktach na terenie kraju, w przypadku awarii jednej z nich muszę przerwać
sprzedaż we wszystkich punktach?

Nie trzeba przerywać sprzedaży we wszystkich punktach,
a tylko w punkcie, w którym kas uległa awarii.


7. Czy w przypadku posiadania kilku punktów sprzedaży trzeba posiadać
kasę rezerwowa w każdym punkcie, czy wystarczy jedno przenośne urządzenie zgłoszone
jako rezerwowe dla całej firmy?

Posiadanie kasy rezerwowej nie jest obowiązkiem, tylko przywilejem,
w związku z tym można ich mieć nawet jedna na jedno stanowisko.
Kasa musi być przypisana do siedziby podatnika, a stamtąd może „wędrować”
tam gdzie aktualnie jest potrzebna.


8. Czy mogę mieć więcej niż jedną kasę rezerwową?
Można mieć jedna bądź kilka kas rezerwowych.
Uzależnione to jest od indywidualnych potrzeb.


9. Mam trzy kasy w sklepie, korzystam z dwóch.
Czy mogę zamienić jedną kasę na rezerwową ?

Można zamienić kasę dotychczas użytkowaną na kasę rezerwową.
Należy pisemnie zawiadomić o tym odpowiedni U.S.


10. Jakie warunki muszę spełnić jeśli chcę skorzystać z odpisu 90% wartości netto kasy?
Aby móc skorzystać z odpisu 90% ( jednak nie więcej niż 700zł.) musisz:
- być właścicielem kasy ( nie skorzysta z ulgi podatnik nabywający kasę w drodzę leasingu,
dzierżawy, użyczenia lub odkupienia od firmy nie upoważnionej do sprzedaży kas ).
- posiadać dowód zapłaty całej należności,
- posiadać kasę z homologacją Ministerstwa Finansów ważną w momencie zakupu kas,
- przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć oświadczenie o ilości
i miejscach instalacji kas,
- w ciągu 7 dni od ufiskalnienia powiadomić U.S. o fiskalizacji kasy
- użytkować kasę zgodnie z przepisami.

UWAGA!!! Od 1.12.2009 roku zmieniły się przepisy dotyczące
odpisu 90 % wartości netto.
Odliczenia możesz dokonać tylko od kas kupowanych po raz pierwszy i to tylko ilości
zgłoszonej przed fiskalizacją pierwszej z nich. Odliczenie nie przysługuje gdy:
- dokupujesz urządzenie fiskalne ( np. do następnego sklepu, nie zgłoszone wcześniej
do U.S w momencie pierwszej fiskalizacji)
- wymieniasz urządzenie po zapełnieniu ich pamięci fiskalnej,
- wymieniasz urządzenie po nienaprawialnym uszkodzeniu dotychczasowego
- dokupujesz kasę rezerwową, nie zgłoszoną przed zakupem pierwszego urządzenia.11. W jakich przypadkach mam obowiązek zwrócić odpis 90 % wartości netto
urządzenia fiskalnego?

Masz obowiązek zwrócić odpis 90 % jeżeli :
- zaprzestajesz użytkowania kasy w okresie do 3 lat ( bez względu na przyczyny)
- nie dokonasz w terminie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy.


12. Czy prowadząc sprzedaż sezonową gdzie sprzedaż trwa tylko 3 miesiące
tracę odpis 90% wartości netto?

Nie. Prowadzenie sprzedaży sezonowej i korzystanie z kasy przez okres trzech
miesięcy nie obliguje do zwrotu 90 % odpisu. Musisz natomiast dokonywać obowiązkowego
przeglądu okresowego, mimo iż korzystasz z kasy przez okres trzech miesięcy.


13. Czy muszę umieścić nadany przez U.S. numer ewidencyjny na kasie fiskalnej?
Tak. Musi być on umieszczony w widocznym miejscu np. trwałym pisakiem.


14. O czym muszę pamiętać prowadząc sprzedaż przy pomocy kasy fiskalne?
Należy pamiętać o :
- wydaniu oryginalnego paragonu kupującemu
- wykonanie raportu dobowego fiskalnego na koniec dnia sprzedaży
( nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia)
- wykonanie raportu fiskalnego okresowego za jeden miesiąc
- przechowywanie w odpowiednich warunkach raportów i kopii paragonów
( przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego)
- dokonywanie obowiązkowego przeglądu okresowego.


15. Co mam zrobić jeśli klient rezygnuje z zakupu?
Jeśli klient rezygnuje z zakupu przed zakończeniem sprzedaży, czyli naciśnięciem klawisz
GOTÓWKA ( CZEK, KREDYT ) możesz wycofać wybrana pozycję
(storno) lub anulować cały paragon. Po zakończeniu sprzedaży i wydrukowaniu paragonu
kasa nie pozwala na korekty. Możesz jednak klientowi zamienić towar wolny od wad,
a jeżeli konieczny jest zwrot gotówki to należy oryginał paragonu
( z odpowiednim wyjaśnieniem) wpiąć do tzw. „Zeszytu Korekt”,
specjalnie do tego celu założonego.


16. Czy mogę wystawić klientowi fakturę na towar, na
który wcześniej został wystawiony paragon?

Jesteś zobowiązany do wystawienia faktury na życzenie klienta pod warunkiem zwrotu
oryginalnego paragonu, który należy dołączyć do kopii faktury.


17. Czego dotyczy kontrola urządzeń fiskalnych przez U.S ?
Kontrola urządzeń fiskalnych przez urzędnika U.S polega na sprawdzeniu:
- wpisu obowiązkowego przeglądu okresowego,
- stanu technicznego kasy,
- całości plomb,
- prawidłowości obsługi klienta ( wydawanie paragonów, reklamacje, zwroty),
- dobowego raportu fiskalnego,
- zaprogramowania kasy ( nagłówek, nazwa towarów,
przyporządkowanie stawek VAT do towarów),
- numeru: fabrycznego, unikatowego unikatowego ewidencyjnego
( po nadaniu nr ewidencyjnego przez U.S należy zapisać go trwale
na kasie w widocznym miejscu),
- książki serwisowej (musi być zawsze przy kasie).


18. Zgubiłem / skradziono mi książkę serwisową. Co mam w tej sytuacji zrobić?
Jeżeli utraciłeś ( zagubienie, kradzież) książkę serwisową kasy musisz niezwłocznie
powiadomić o tym Urząd Skarbowy, a następnie ( z kopią powiadomienia )
zwrócić się do serwisu głównego o wydanie duplikatu.


19. Odzyskałem skradzioną mi kasę fiskalną. Czy mogę na niej w dalszym ciągu pracować ?
Jeżeli odzyskałeś utraconą kasę (np. po kradzieży), przed ponownym zastosowaniem
musisz poddać ją obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis.
Fakt zarówno kradzieży, jak i odzyskania urządzenia fiskalnego
należy zgłosić do właściwego U.S.


20. Likwiduje działalność gospodarczą. Jakie mam podjąć kroki odnośnie
posiadanego urządzenia fiskalnego?

W przypadku likwidacji urządzenia fiskalnego należy:
- umówić się z U.S. na odczyt z pamięci fiskalnej na określoną godzinę, czas i miejsce,
- poinformować właściwy serwis o terminie i miejscu odczytu pamięci fiskalnej,
- dokonać odczytu zawartości pamięci fiskalnej ( U.S. spisuje tzw. Protokół, który
jest ostatecznym dowodem likwidacji urządzenia fiskalnego).
Przy odczycie powinny uczestniczyć trzy strony : użytkownik, serwisant, urzędnik U.S.


21. Zakupiłem kasę w firmie oferującej niższe ceny kas i serwisu, ale firma ta zbankrutowała.
Kto będzie serwisował moją kasę?

Jeżeli firma serwisująca Twoje urządzenia już nie istnieje należy przekazać serwis innej
firmie posiadającej uprawnienia do serwisowania danych kas. W tym celu najlepiej jest
skontaktować się z producentem bądź importerem posiadanego urządzenia.
On wskaże właściwą firmę.


22. Kto wymienia moduł fiskalny ( np. w przypadku uszkodzenia )?
Moduł fiskalny może wymienić tylko i wyłącznie producent bądź importer
urządzeń fiskalnych poprzez właściwy serwis po dołączeniu
Protokołu z odczytu zawartości pamięci fiskalnej.


23. Chcę zawiesić działalność gospodarczą, Czy muszę robić odczyt z pamięci fiskalnej?
To zależy tylko i wyłącznie od właściwego US. Jeżeli urzędnik z
Twojego US zażyczy sobie na te okoliczność dokonania odczytu to należy to zrobić.
Niektóre urzędy wymagają tylko pisemnego zawiadomienia o zawieszeniu działalności.


24. Mam możliwość odkupienia używanego urządzenia fiskalnego.
Czy mogę na takim urządzeniu prowadzić sprzedaż?

Jest to możliwe, ale tylko wtedy gdy kasę odkupuje się od autoryzowanego
serwisu i posiada aktualną homologacje. należy jednak w takim urządzeniu wymienić
moduł fiskalny i dokonać całej procedury związanej z fiskalizacją.


25. Zmieniam adres siedziby firmy. Jakie muszę dokonać zmiany w urzędzie fiskalnym?
W przypadku zmiany adresu, formy prawnej itd. Należy dokonać samodzielnie zmian w
nagłówku kasy lub przez właściwy serwis.


26. Mam kilka punktów sprzedaży. Czy nagłówek może być jednakowy dla każdej z nich?
Nie. Nagłówek każdego urządzenia powinien zawierać imię i nazwisko właściciela
w przypadku firmy jednoosobowej lub nazwę firmy, adres siedziby oraz miejsca
zainstalowania kasy (punktu sprzedaży) lub tylko adres siedziby w przypadku
niestałego miejsca sprzedaży (np. handel obwoźny).


27. Mam ‘kłopoty’ kłopoty dotychczasowym serwisem. Czy ,mogę zmienić serwis?
Jest to możliwe. Należy wówczas zgłosić się do producenta/importera posiadanej kasy,
który wskaże odpowiedni serwis. Można również zgłosić się do nowej wybranej przez siebie
firmy serwisowej, mającej uprawnieni na odpowiedni rodzaj kas fiskalnych.
Po czym łącznie z nowa firma musisz spisać wniosek przejęcia serwisu,
który należy wysłać do producenta bądź importera Twojego urządzenia fiskalnego.
Po otrzymaniu decyzji nowa firma może już zgodnie z przepisami serwisować kasę.


28. Czy ponoszę jakieś koszty w związku ze zmiana serwisu?
Zależy z jakiego powodu zmieniasz serwis. Jeśli powodem zmiany serwisu jest bankructwo
dotychczasowego serwisu bądź zmiana profilu działalności to
nie ponosisz żadnych opłat z tego tytułu.
Jeżeli zmieniasz serwis z innego powodu producent bądź importer wydający
decyzje może podjąć od Ciebie koszty przekazania serwisu, zwykle 100 - 200 zł netto.


29. Czy o zmianie serwisu muszę powiadomić swój US?
O zmianie serwisu właściwy US powiadamia producent bądź importer wydający decyzje.


30. Co należy zrobić w przypadku gdy chce przenieść urządzenie przypisane do
jednego punktu w inny punkt sprzedaży?

Decyzja w tym przypadku należy do właściwego US. Faktem bezspornym jest fakt,
iż należy o tym powiadomić US. Niektóre urzędy żądają jednak
dodatkowego odczytu z pamięci fiskalnej.


31. Czy zgodnie z ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
muszę prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych na odrębnej kasie fiskalnej?

Możesz prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o tę samą kasę

32. Jaki jest według przepisów maksymalny czas reakcji serwisu?
Maksymalny czas reakcji serwisu wynosi do 48 godzin.


33. Zapomniałem na koniec dnia wykonać raport dobowy. Co należy w tej sytuacji zrobić?
Raport dobowy powinien być wykonany po zakończeniu sprzedaży danego dnia.
W skrajnych przypadkach można wykonać raport dobowy dnia kolejnego,
nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży.


34. Pracuje na dwóch komputerach połączonych w system. Czy mogę zainstalować jedna drukarkę fiskalna?
Nie. Zgodnie z przepisami pracując na dwóch komputerach (dwa stanowiska)
musisz Zakupić dwie drukarki fiskalne.
Nie mogą one służyć jako ‘sieciowe’.


35. Co mam zrobić z urządzeniem fiskalnym po odczycie pamięci fiskalnej
w przypadku gdy dalej nie wykorzystuje tego urządzenia?

Urządzenie fiskalne w tym przypadku powinno być wysłane do producenta bądź
importera w celu demontażu modułu fiskalnego. Producent/importer powinien taki moduł
przechować przez okres 3 miesięcy po czym komisyjnie zniszczyć.


36. W jakich warunkach należy przechowywać kopie paragonów?
Kopie paragonów powinny być przechowywane w suchym,
zaciemnionym miejscu, w temperaturze pokojowej.


37. Przez jaki okres czasu należy przechowywać kopie paragonów?
Dla wszystkich dokumentów księgowych, księgowych tym
dla dokumentów kasowych, okres ten wynosi 5 lat.


Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kas rejestrujących.

Dane kontaktowe

PROMOKAS

  • ul. Bojki 2/C11
  • 30-611 Kraków
  • NIP: 9442081922
  • REGON: 121178891

Formularz kontaktowy

promokas mapa